Skip to content

Elevinformasjon

Elevinformasjon

Vi ønsker deg velkommen til Gjevik trafikkskole AS , og skal gjøre vårt beste for et godt samarbeid og en god og effektiv opplæring. Selv om ditt umiddelbare mål er å få førerkort, ønsker vi å gjøre deg til en god fører i den forstand at du blir en bevisst og ansvarlig fører.

Gjevik trafikkskole AS ble etablert i 1977. Skolens ambisjon var den gang og er fortsatt:

  • At vi skal holde et høyt faglig nivå.
  • At vi skal vise god folkeskikk og yte service til våre elever og samarbeidspartnere.

Skolen startet derfor tidlig med utviklingen av nye undervisningsopplegg og læremidler. Etter en grundig evaluering utført av Statens vegvesen, var resultatet svært oppløftende.

Vi følte at vi hadde nådd det første delmålet.

Som regel får vi hyggelige og positive tilbakemeldinger fra våre elever på det andre delmålet, men vi er likevel svært bevisste på at kvalitet ikke er noe vi kan påberope oss. Kvalitet er avhengig av hva våre elever mener og opplever. Vi skal derfor bestrebe oss på å stadig yte mer, både av  hensyn til det faglige og på service.

Vår trafikkskole har gjennom årene oppnådd gode resultater, men også fått tillitserklæring fra det offentlige ved at skolens lærere har blitt brukt som veiledere og sensorer ved HINT (Høgskolen i Nord Trøndelag) avd. for trafikklærerutdanning. Vi har også deltatt ved forskningsmiljøet for trafikk ved SINTEF.

Dette kommer naturligvis dere elever til gode. Vi ønsker hele tiden å ligge i forkant av utviklingen.

Gjevik trafikkskole AS har i dag opplæring i klasse B (personbil), BE (tilhenger) og B96 (tilhenger uten førerprøve).

Du har sikkert hørt om føreropplæring som et spørsmål om bakkestart, lukeparkering og regelpugg. Dette har endret seg.

Fra midten av 70‑tallet ble det stilt krav om pedagogisk utdanning av personell ved trafikkskolene, og i opplæringen la en større vekt på informasjonsinnhenting (se‑teknikk ) og menneskelige kapasitetsproblemer i denne sammenheng. En la også mer vekt på at elevene skulle forstå trafikken og bidra til sikker og effektiv trafikkavvikling.

Mot slutten av 80‑tallet ble en ved trafikkskolene mer orientert i retning risikovurdering, og mer opptatt av ungdommens ulykkesutsatthet og de mer indirekte årsaker til trafikkulykker, så som livsstil, holdninger og samfunnsutvikling.

Vi regner med at denne utviklingen fortsetter, slik at vi i tillegg til å lære folk å kjøre bil eller andre kjøretøy, skal bidra til at førerne skal få bedre selvinnsikt, risikobevissthet og sosial ansvarlighet.

Det er viktig at du er klar over denne utviklingen av trafikkopplæringen når du diskuterer med foreldre eller venner. I tillegg må det nevnes at trafikken stadig øker og kjøretøyene er i utvikling, så kravene til førerne endres.