Skip to content
Gjevik_Trafikkskole

Trondheims eldste trafikkskole

Tlf: 73 94 08 60

Kontoret tar ferie i uke 29 til og med uke 32.

Alle kjøretimer går som normalt. Det er kun kontoret som er feriestengt

Ring oss på 73940860 eller send oss en epost til post@gjeviktrafikkskole.no og vi vil hjelpe dere så fort som mulig.

Om du ikke får svar når du ringer, fortvil ikke, vi ringer tilbake ved første anledning😃

Trafikalt grunnkurs

Informasjon kommer

Førstehjelpskurs

Informasjon kommer

Mørkedemonstrasjon

Informasjon kommer

Trafikalt grunnkurs OBLIGATORISK KURS FØR ØVELSESKJØRING

Trafikalt grunnkurs

Dersom du ikke har førerkort i noen klasser fra før, må du starte med trafikalt grunnkurs. 

Dette er et obligatorisk kurs, og det er ikke tillatt å øvelseskjøre hverken privat eller ved trafikkskole før dette er gjennomført. Personer som er fylt 25 år er fritatt fra trafikalt grunnkurs, men må ha førstehjelp og mørkedemonstrasjoner.

 1. UNDERVISNINGSTIMER
  Kurset er på 17 undervisningstimer og inneholder: 10 timer om grunnleggende forståelse for trafikk, mennesket i trafikken, og regler for øvingskjøring 4 timer om førstehjelp og tiltak ved trafikkulykker 3 timer mørkekjøring hvor: 2 timer til teori/mørkekjøringsdemonstrasjoner og 1 time hvor lærer kjører.

  Mørkekjøring gjennomføres i perioden 1. november – 15. mars.

 2. ETTER KURSET KAN DU ØVELSESKJØRE
  Etter fullført trafikalt grunnkurs blir det utstedt et bevis fra den lokale trafikkstasjonen på at du lovlig kan øvelseskjøre.

  Beviset må være med under all øvelseskjøringen sammen med legitimasjon med bilde.

 

Førerkort, Klasse B

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn, hvor målene for alle 4 trinnene samlet angir den kompetanse som kreves for å bestå førerprøven kl. B

 1. TRAFIKALT GRUNNKURS
  Du må ha trafikalt grunnkurs først
 2. TEKNISK TRENING
  Dette innebærer at man lærer å beherske bilen teknisk og med mindre fokus på annen trafikk. På slutten av trinnet skal det være obligatorisk trinnvurdering hvor lærer og elev vurderer om kravene er oppfylt.
 3. TRAFIKAL DEL
  Her skal du bli trygg i trafikken. Nå skal det biltekniske tilnærmet gå automatisk, og du kan flytte fokuset til trafikken rundt deg. Du skal lære å være i trafikken sammen andre, som vil gi god sikkerhet og avvikling.

  Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og blir gjennomført på slutten av dette trinnet. En obligatorisk trinnvurdering avslutter trinn 3.

  Når dette trinnet er fullført, skal du være god nok til å avlegge førerprøven.

 4. AVSLUTTENDE OPPLÆRING
  Sikkerhetskurs på veg er en obligatorisk del som totalt består av 13 undervisningstimer, hvorav 5 timer er teori og 8 timer er praktisk kjøring. Trinn 4 er et mengdetreningstrinn som skal gjennomføres først når eleven er på førerprøvenivå.

Førerkort, Klasse B Personbil

Bil og tilhenger

Bil og tilhenger

 1. Trafikalt grunnkurs. Trinn 1 anses som dekket gjennom opplæring for erverv av førerkort i klasse B.
 2. Trinnvurdering: 45 min. I forskrift om trafikkopplæring m.m. § 7-5 defineres trinnvurdering: 
  § 7-5. Trinnvurdering og trinnvurderingsamtale.
  Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. Læreren skal gi eleven en tilrådning i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt læringsutbytte av opplæringen i neste trinn.

  Trinnvurdering skal være av 45 minutters varighet og inneholde både praktisk kjøring og en trinnvurderingsamtale. For klassene M og S gjennomføres en trinnvurderingsamtale som en del av den øvre obligatoriske opplæringen.

 3. Trinnvurdering: 45 min.
 4. Sikkerhetskurs på veg (langkjøring). 3 undervisningstimer.
  Kurs i sikring og merking av last. Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger.

Nasjonal snittpris Kl b: 40. 000,-

Gjeviks snittpris kl B: 25.000,-

Du kan velge oss som har lengst erfaring i Trondheim, eller du kan la deg lokke av alle slags tilbudspakker.

Vi vet hva som lønner seg!

Personbil (kl. B)

Trinnvurdering trinn 2: 1200,-

Trinnvurdering trinn 3: 1200,-

Sikkerhetskurs på bane (uten gebyr): 3999,-

Sikkerhetskurs på veg:

4.1.1: 999.-

4.1.2: 4499.-

4.1.3: 3499.-

4.1.4: 999.-

Kjøretime (45 minutter): 880,-

Teoritime: 880,-

Leie av bil til førerprøve: 2499.-

Gebyrer, klasse B

Teoretisk prøve klasse B: 680,-

Praktisk prøve klasse B: 1140,-

Utstedelse av førerkort: 150,-

Bilde til førerkort: 80,-

NAF avgift (leie av glattkjøringsbanen): 1450,-

Gebyr for praktisk prøve må være betalt på nett før selve førerprøven. Logg inn på vegvesen.no «din side» for å betale.

Tilhenger (kl. BE)

Kjøretime (45 minutter): 890,-

Trinnvurdering trinn 2: 890,-

Trinnvurdering trinn 3: 890,-

Sikkerhetskurs på veg: 2700,-

Trinn 4 Lastsikringskurs: 990,-

Førerprøve uten oppvarmingstime: 2500,-

Klasse B96

Kjøretime (45 minutter): 890,-

Trinnvurdering trinn 2: 890,-

Trinnvurdering trinn 3: 890,-

Sikkerhetskurs på veg: 2700,-

Trinn 4 Lastsikringskurs: 990,-

Gebyrer klasse BE

Praktisk prøve klasse BE: 1110,-

Produksjon av førerkort: 220,-

Bilde til førerkort: 80,-

Gebyr for praktisk prøve må være betalt på nett før selve førerprøven. Logg inn på vegvesen.no «din side» for å betale.

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs: 1500,-

Mørkedemo: 2000,-

Førstehjelp: 1500,-

Høyt faglig nivå & god service

Gjevik trafikkskole AS ble etablert 1977. Vi er i dag seks lærere og en kontoransatt. Skolens mål den gang og fortsatt:

 • Et høyt faglig nivå med effektiv og god opplæring
 • God service og et trivelig arbeidsmiljø

GODE TILBAKEMELDINGER

De resultatene vi har oppnådd, og de tilbakemeldinger vi har fått, gir oss trygghet for at vi har nådd disse målene. Men kvalitet er ikke noe vi kan påberope oss, men hvordan dere som kunder opplever det. Vi vil derfor bestrebe oss på å yte stadig mer, både faglig og servicemessig for elevene våre.

Gjevik_Trafikkskole

Tlf: 73 94 08 60

Åpningstider (kontor)

Mandag – fredag: 08.30 – 15.00

 

Adresse

Gjevik Trafikkskole AS
Vegamot 4B
7049 Trondheim

Daglig/faglig leder:  Einar Lund

Påmeldingskjema / KontaktskjemaPersonvernerklæring

Gjevik Trafikkskole AS  

Vegamot 4b, 7049 Trondheim

E-post: post@gjeviktrafikkskole.no
Org.nr:
981 411 943

Følg oss på