Priser

Personbil (kl. B)

Trafikalt grunnkurs uten mørkekjørings-demonstrasjoner: 1200,-

Mørkekjøringsdemonstrasjoner: 1500,-

Førstehjelp/tiltak ved trafikkulykke: 700,-

Trinnvurdering trinn 2: 680,-

Trinnvurdering trinn 3: 680,-

Sikkerhetskurs på bane (uten gebyr): 3400,

Sikkerhetskurs på veg: 7200,

Kjøretime (45 minutter): 680,-

Teoritime: 660,-

Leie av bil til førerprøve: 1300,-

Tilhenger (kl. BE)

Kjøretime (45 minutter): 800,-

Trinnvurdering trinn 2: 800,-

Trinnvurdering trinn 3: 800,-

Sikkerhetskurs på veg: 2400,-

Trinn 4 Lastsikringskurs: 700,-

Førerprøve uten oppvarmingstime: 1600,-

Gebyrer, klasse B

Teoretisk prøve klasse B: 620,-

Praktisk prøve klasse B: 1070,-

Produksjon av førerkort: 290,-

Bilde til førerkort: 80,-

NAF avgift (leie av glattkjøringsbanen): 1200,-

Gebyr for praktisk prøve må være betalt før selve førerprøven. Ta vare på kvitteringen. Denne skal fremvises til sensor før du starter kjøringen. Disse gebyrer, med unntak av NAF avgift, har ingen ting med trafikkskolen å gjøre. De betales på trafikkstasjonen, og kommer i tillegg til det som du betaler hos trafikkskolen. Eks på førerprøvedagen må du betale leie av bil til trafikkskolen, mens gebyrene betales hos trafikkstasjonen (biltilsynet).

Gebyrer klasse BE

Praktisk prøve klasse BE: 910,-

Produksjon av førerkort: 290,-

Bilde til førerkort: 80,-

Gebyr for praktisk prøve må være betalt før du skal gjennomføre selve førerprøven. Ta vare på kvitteringen. Sensor sjekker ut denne før du starter kjøringen.