Elevinformasjon

Elevinformasjon

Vi ønsker deg velkommen til Gjevik trafikkskole AS , og skal gjøre vårt beste for et godt samarbeid og en god og effektiv opplæring. Selv om ditt umiddelbare mål er å få førerkort, ønsker vi å gjøre deg til en god fører i den forstand at du blir en bevisst og ansvarlig fører.

Gjevik trafikkskole AS ble etablert i 1977. Skolens ambisjon var den gang og er fortsatt:

 • At vi skal holde et høyt faglig nivå.
 • At vi skal vise god folkeskikk og yte service til våre elever og samarbeidspartnere.

Skolen startet derfor tidlig med utviklingen av nye undervisningsopplegg og læremidler. Etter en grundig evaluering utført av Statens vegvesen, var resultatet svært oppløftende.

Vi følte at vi hadde nådd det første delmålet.

Som regel får vi hyggelige og positive tilbakemeldinger fra våre elever på det andre delmålet, men vi er likevel svært bevisste på at kvalitet ikke er noe vi kan påberope oss. Kvalitet er avhengig av hva våre elever mener og opplever. Vi skal derfor bestrebe oss på å stadig yte mer, både av  hensyn til det faglige og på service.

Vår trafikkskole har gjennom årene oppnådd gode resultater, men også fått tillitserklæring fra det offentlige ved at skolens lærere har blitt brukt som veiledere og sensorer ved HINT (Høgskolen i Nord Trøndelag) avd. for trafikklærerutdanning. Vi har også deltatt ved forskningsmiljøet for trafikk ved SINTEF.

Dette kommer naturligvis dere elever til gode. Vi ønsker hele tiden å ligge i forkant av utviklingen.

Gjevik trafikkskole AS har i dag opplæring i klasse B (personbil), BE (tilhenger) og B96 (tilhenger uten førerprøve).

Du har sikkert hørt om føreropplæring som et spørsmål om bakkestart, lukeparkering og regelpugg. Dette har endret seg.

Fra midten av 70‑tallet ble det stilt krav om pedagogisk utdanning av personell ved trafikkskolene, og i opplæringen la en større vekt på informasjonsinnhenting (se‑teknikk ) og menneskelige kapasitetsproblemer i denne sammenheng. En la også mer vekt på at elevene skulle forstå trafikken og bidra til sikker og effektiv trafikkavvikling.

Mot slutten av 80‑tallet ble en ved trafikkskolene mer orientert i retning risikovurdering, og mer opptatt av ungdommens ulykkesutsatthet og de mer indirekte årsaker til trafikkulykker, så som livsstil, holdninger og samfunnsutvikling.

Vi regner med at denne utviklingen fortsetter, slik at vi i tillegg til å lære folk å kjøre bil eller andre kjøretøy, skal bidra til at førerne skal få bedre selvinnsikt, risikobevissthet og sosial ansvarlighet.

Det er viktig at du er klar over denne utviklingen av trafikkopplæringen når du diskuterer med foreldre eller venner. I tillegg må det nevnes at trafikken stadig øker og kjøretøyene er i utvikling, så kravene til førerne endres.

 • Timebestilling gjøres direkte til den enkelte lærer. Avbestilling av ordinære kjøretimer må skje senest kl 1200 siste virkedag før timen skal være, eller dersom dokumentert sykdom forhindrer fremmøte, snarest mulig.  Avbestillingsfrist for førerprøven og sikkerhetskurs på bane er noe strengere. Dette fordi vi som trafikkskole må forholde oss til avbestillingsfristen hos Statens vegvesen og NAF. Avbestilling må skje innen kl 12 tre virkedager før du har time. Dersom avbestilling ikke overholder nevnte frister vil du som kunde motta full regning. Dette fordi læreren har reservert både tid og bil i ditt navn, samt at det ofte er utfordrende å bukke inn en annen kunde på slik kort varsel.

  Timer som ikke blir avbestilt innen fristen blir fakturert i sin helhet. Følgende frister gjelder for avbestilling:

  Vanlige kjøretimer: innen kl. 12.00 en virkedag før timen.

  Sikkerhetskurs bane, sikkerhetskurs på veg og førerprøve: innen kl 12.00 tre virkedager før timen.

  Kjøretimene er normalt 45 minutter. Vi bruker stort sett doble timer. Dette på grunn av at vi får bedre tid til å gjennomgå øvelsene. Du vil som regel få mer ut av en dobbel time, enn av to enkle. Dette tilpasser vi naturligvis til elevens behov og ønsker.

  Den praktiske opplæringen foregår i trafikkskolens bil og følger opplæringsforskriften for gjeldende klasse. Hvor mange timer du har behov for avhenger av dine forutsetninger, evne til å tilegne deg nødvendige kunnskaper, og ikke minst egen innsats.

 • BETALING SKAL SKJE SAMME DAG SOM DU GJENNOMFØRER TRAFIKKOPPLÆRINGEN. All opplæring til og med førerprøven skal være innbetalt til vår konto senest 3 virkedager før selve førerprøven.

  Gå inn på vår hjemmeside: http://www.gjeviktrafikkskole.no/

  Nederst på siden finner du en «betalingsknapp». Trykk på den og du er inne på TABS elev. Trykk så på logg inn. Nå slår du inn mobilnummer og passord (elevens mobilnummer, ikke mors/fars). Ingen passord? Da trykker du ingen passord. Dersom problemer: ring vårt kontor og sjekk om det er riktig mobilnummer som er registrert på deg. Trykk så på «betal nå». Nå kan du se hvor mye som skal betales. Velg mellom å bruke vips eller nettbank. Velger du nettbank kommer det opp hvilket kontonummer og kidnummer du skal bruke. BRUK ALLTID KIDNUMMER  J Nå går du inn på din egen nettbank og bruker det kontonummeret og kidnummeret du har fått oppgitt. Velger du vips så legger du inn beløpet og trykker på «send vipps» nederst i høyre hjørne.

  Fra tid til annen vil du også motta melding med betalingsinfo. Dersom din betaling har krysset vår utsending av melding eller faktura, skal du se bort fra meldingen/fakturaen. Men vi sender i utgangspunktet ikke ut meldinger/fakturaer. Du skal altså gå inn på din nettbank og betale uoppfordret. Mange betaler inn ett ”større” beløp som det trekkes fra hver gang du kjører, så slipper du å logge deg inn for hver gang du kjører.  På din elevside vil det til en hver tid finnes oversikt over hva som er betalt og hvor mye penger du evt. har igjen å kjøre for.

  Merk: Ang selve førerprøvedagen: Til oss betaler du for leie av bil samt oppvarmingstime. Gebyret til statens vegvesen kommer utenom dette og må betales på en trafikkstasjon.

  Førerprøve på Støren: Støren har ingen trafikkstasjon derfor må gebyret betales hos en trafikkstasjon og kvittering må medbringes til førerprøven. Alternativt kan du betale via nettbank, men dette må da skje innen siste uke før førerprøven (det tar noen dager før betaling er registrert i systemet). Viktig at du betaler for både gebyr og utstedelse av førerkort (priser finner du her: http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser ).

  Samlet sum for både gebyr og utstedelse av førerkort, betales til kontonummer 76940508637. Du må også huske å skrive fullt navn og fødselsnummer (11 siffer). Dette brukes istedenfor KID-nummer. Få skrevet ut en kvittering/kvitteringsoblat eller annet utskrift av gjennomført betaling i nettbank.

  Hvordan komme i gang med ”nettveien til førerkortet”? (teorikurs på internett)

  Ved kjøp av e-teori har du tilgang til teorikurs på nett i hele fem måneder. Du slipper å møte opp i klasserommet. Nå kan du lene deg tilbake i sofaen og gjennomføre kurset akkurat når det passer deg som best. Bestill kurset hos oss, og du får tilsendt en personlig kode på din mobil. Gå inn på http://atl.no Øverst i bildet klikker du på «e-teori». Brukernavnet = ditt mobilnummer. Passord = koden du har fått tilsendt fra Gjevik. Nå blir dagens kode sendt deg på mobil. Trykk inn dagens kode og du er i gang!

 • De ansatte ved trafikkskolene har naturligvis yrkesmessig taushetsplikt.

 • NB Fra 01.01.05 må alle under 25 år ha gjennomført et trafikalt grunnkurs ved en godkjent trafikkskole før privat øvingskjøring og / eller kjøretimer ved trafikkskole kan starte. Trafikalt grunnkurs kan du tidligst begynne på når du har fylt 15 år. Det er altså ikke tillatt å øvingskjøre ved trafikkskole eller privat før dette kurset er gjennomført og bevis fra statens vegvesen er utstedt. Beviset må medbringes sammen med gyldig legitimasjon ved øvingskjøring.

  Ledsageren ved privat øvingskjøring må være minst 25 år og ha hatt gyldig førerkort for klassen uavbrutt de siste 5 årene. Bilen må være utstyrt med ekstra speil for at ledsageren skal kunne følge med bak. Bilen skal være merket bak med en rød L på hvit bakgrunn. Denne L-en skal bare stå på når det faktisk pågår øvingskjøring.

  Øvingskjøring må ikke være til fare eller ulempe for annen trafikk. Du og din ledsager må derfor finne et øvingsområde som passer til ditt ferdighetsnivå.

 • Gå inn på nettet: http://www.vegvesen.no/

  Klikk på «Din side». Her kan du logge inn på fire ulike måter, b.l.a ved bankID. Her finner du «Søknad om førerkort». Dersom du ikke finner dette er det fordi du har et førerkort fra før, eks moped. Da trykker du på ”Ditt førerkort” og får dermed muligheten til å utvide til kl B (Bil) eller BE (henger). Behandlingstiden for slik søknad kan være opp til en måned. Dette avhenger av hvor mye de har å gjøre på politistasjonen (de sjekker din vandel), og på trafikkstasjonen. Du kan selv sjekke om søknaden er i orden inne på «Din side» under «Dine søknader». Så nå er det bare å søke i vei…gjør det med en gang, slik at alle formaliteter blir ryddet av veienJ Når søknad er levert får du mulighet til å gjennomføre teoretisk prøve.

 • Det er vegvesenets trafikkstasjoner som gjennomfører førerprøven og utsteder førerkort.

  Den teoretiske førerprøven består av 45 oppgaver med 4 svaralternativ for hver oppgave. Det skal avkrysses kun et alternativ for hver oppgave. Den teoretiske prøven må være bestått for å kunne avlegge praktisk prøve. Dersom du ikke består den teoretiske prøven må du vente i to uker før du kan avlegge ny prøve.

  Har du lese‑ eller skrivevansker kan du få spesielt tilrettelagt prøve. Du må informere oss om dette i god tid slik at vi har muligheten til å hjelpe deg.

  Du kan be om at trafikklæreren følger med i bilen under førerprøven. Dersom prøven ikke er bestått vil det bli gitt en skriftlig begrunnelse. Dersom du ikke består den praktiske prøven må du vente i fire uker før du kan avlegge ny prøve.

  Den praktiske førerprøven varer i inntil 75 minutter med ca 45‑60 minutters kjøring.

  Du må ha gyldig legitimasjon som pass eller bankkort både når du møter til teoriprøven og til den praktiske førerprøven. Gjeldende gebyrer for førerprøve, bilde og utstedelse av førerkort ligger til en hver tid ute på www.statensvegvesn.no

 • Trafikkskolen bestiller førerprøve til deg. På denne måten sikrer vi at både lærer og skolebil er ledig til din førerprøve. For at dette skal bli mulig må du gi trafikkskolen en fullmakt. Dette gjør du også inne på «Din side». Du går inn på «Timebestilling». Men husk: her skal du ikke bestille deg en prøve, bare gi din trafikkskole fullmakt slik at din trafikklærer bestiller en førerprøve i ditt navn. Nå kan trafikklæreren gå inn på trafikkskolen sin side og se at du har gitt fullmakt for at Gjevik Trafikkskole AS kan bestille førerprøve i ditt navn. Send gjerne din lærer en beskjed når du har ordnet med fullmakt. Ring gjerne læreren dersom du ikke får det tilJ

  Følgende kriterier må være oppfylt for at du skal kunne gi oss fullmakt:

  • Søknad om førerkort må være behandlet og godkjent.
  • Vandel må være i orden
  • Teoriprøven må være bestått (Start og les til denne NÅ). Det er ingen ting å vente med. Denne må du jo ta før eller siden uansettJ)
  • Dersom du bruker briller må optikerattest være levert til trafikkstasjonen.

  Slik gir du fullmakt:

  Gå inn på www.vegvesen.no. Øverst i høyre hjørne finner du en meny-knapp. Trykk deretter på denne à Din Side àLogg innàFørerkortàBestill time til oppkjøring. Du skal ikke bestille time selv men trykk på knappen «Gi fullmakt». Velg Gjevik trafikkskole.

  Har du allerede gitt fullmakt til en annen skole må du endre fullmakten ved å trykke «velg annen trafikkskole». Nå kan du skrive Gjevik trafikkskole i søkefeltet.

 • Timer som ikke blir avbestilt innen fristen blir fakturert i sin helhet. Følgende frister gjelder for avbestilling:

  Vanlige kjøretimer: innen kl. 12.00 en virkedag før timen.

  Sikkerhetskurs bane, sikkerhetskurs på veg og førerprøve: innen kl 12.00 tre virkedager før timen.

 • Opplæringen deles inn i fire trinn:

  Trinn 1:

  Trafikalt grunnkurs er ditt første møte med føreropplæringen. Kurset samler lærestoff som er felles for de lette klasser. Kurset må tas av alle som for første gang skal ta førerkort i de lette klassene. (A/A1‑B‑S‑M‑T). Er du fylt 25 år slipper du derimot hele kurset men må gjennomføre førstehjelp samt mørkedemo.

  Gjennom opplæringen på grunnkurset ønsker vi å sette i gang en refleksjonsprosess og en bevisstgjøring hos deltagerne rundt de utfordringer man står overfor som fører av et motorisert kjøretøy. Dette håper vi kan bidra til å øke elevenes selvinnsikt i forhold til deres trafikale kompetanse. Temaene tas opp igjen mot slutten av opplæringen i trinn 4, da knyttet til den praktiske kjøringen.

  Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før man kan starte øvelseskjøringen på trafikkskole eller privat. Bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs må medbringes både i kjøretimer hos oss og under privat øvingskjøring For å få godkjent kurset må eleven ha deltatt i alle timene som hører inn under tema 1 til og med 7 Hvis en elev har forfall til deler av kurset må det legges til rette for at timene kan tas igjen på tilsvarende kurs senere. I perioden 16. mars – 31. oktober gis det rett til øvingskjøring etter at tema 6 er gjennomført, men du må gjennomføre mørkedemonstrasjoner før 1. februar neste år for lovlig å kunne øvelseskjøre videre.

  Avlegges førerprøven uten at du har deltatt på mørkedemonstrasjoner, har førerkortet gyldighet til 31. januar året etter. Du må derfor delta på mørkedemonstrasjoner for å få utstedt nytt gyldig førerkort.

  Kurset er på 17 undervisningstimer og de forskjellige temaene er fordelt slik

  • 10 timer ( på 3 samlinger)
  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

  4 timer

  Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

  • Tiltak ved trafikkulykke

  3 timer

  • Trafikant i mørket (på dette kurset oppholder vi oss en del ute, kle deg godt J )

  NB. I den lyse årstid har vi naturlig nok ikke mørkedemonstrasjoner. Vi innkaller elevene som er på kurs i sommerhalvåret til demonstrasjon i vinterhalvåret, men ønsker likevel at elevene kontakter oss for avtale.

  Trinn 2

  En time trinnvurdering. Denne obligatoriske timen tas mot slutten av trinn 2. Trinn 2 omhandler den tekniske kjøringen (kjøretøybehandling). I trinnvurderingstimen skal det tas stilling til om eleven innehar tekniske ferdigheter som er så gode at en kan flytte fokus over på mer trafikale utfordringer. Dersom eleven ikke har slike ferdigheter skal han øve mer på trinn 2 øvelsene før hun/han avanserer til trinn 3.

  Trinn 3

  En time trinnvurdering samt sikkerhetskurs på øvingsbane.

  Trinn 4 – Hele dette trinnet er obligatorisk:

  • Del 1 Bilkjøringens risiko (2 timer og gjennomføres i klasserom)
  • Del 2 Kjøring i landevegsmiljø (5 timer på veien)
  • Del 3 Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø (4 timer)
  • Del 4 Refleksjon og oppsummering (2 timer i klasserom)

  Fom 1. jan 2017 ble det stilt krav om at elevene skal føre logg på trinn 4. Elevene skal benytte følgende logg:

  • Logg til bruk under gjennomføring av de to ”langturene” på trinn 4.
  • Hvilke forventninger har du til dagens kjøretur?
  • Har du noen spesifikke mål for deg selv i dag?
  • Hva mestret du godt i dag og hvorfor?
  • Hva mestret du mindre godt i dag og hvorfor?

  Beskriv tre konkrete situasjoner som du mener kunne vært gjort bedre. Hva var det egentlig som gjorde at du som sjåfør ikke mestret dette på ønsket måte? Hva ville du gjort dersom du fikk en ny sjanse til å gjennomføre disse situasjonene?

 • Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

  Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk
 • Vi har to alternative og likeverdige veger frem til målet:

  • All opplæring ved trafikkskolen.
  • Et organisert samarbeid mellom trafikkskolen, elev og ledsager.

  Trafikkskolen tilbyr e-teori og teoritimer etter behov. Du lærer også mye teori i kjøretimene, og ikke minst er det viktig å se sammenhengen mellom teori og praksis.

 • Når du har fått førerkortet står du overfor de store utfordringene. Etter timer i trygge og sikre omgivelser, skal du ferdes på egenhånd. Du må selv ta beslutninger og stå til ansvar for dine handlinger. Vi vet at bare erfaring kan gjøre deg til en relativt trygg bilfører. Etter trafikkskolen kommer “lærlingtiden”, og alle vet at en lærling ikke mestrer de samme oppgaver som den erfarne, heller ikke i trafikken. Dersom du i “lærlingtiden” som varer i 3‑5 år tar hensyn til det, skulle alt ligge til rette for å unngå ulykker.

  LYKKE TIL 😉