Førerkort, Klasse B – Personbil

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn, hvor målene for alle 4 trinnene samlet angir den kompetanse som kreves for å bestå førerprøven kl. B

1. TRINN:

TRAFIKALT GRUNNKURS

Les mer om trafikalt grunnkurs her

2. TRINN:

TEKNISK TRENING

Dette innebærer at man lærer å beherske bilen teknisk og med mindre fokus på annen trafikk. På slutten av trinnet skal det være en obligatorisk veiledningstime hvor lærer og elev vurderer om kravene er oppfylt.

3. TRINN:

TRAFIKAL DEL

Her skal du bli trygg i trafikken. Nå skal det biltekniske tilnærmet gå automatisk, og du kan flytte fokuset til trafikken rundt deg. Du skal lære å være i trafikken sammen andre, som vil gi god sikkerhet og avvikling.

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og blir gjennomført på slutten av dette trinnet. En obligatorisk veiledningstime avslutter trinn 3.

Når dette trinnet er fullført, skal du være god nok til å avlegge førerprøven.

4. TRINN:

AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Sikkerhetskurs på veg er en obligatorisk del som totalt består av 13 undervisningstimer, hvorav 5 timer er teori og 8 timer er praktisk kjøring. Trinn 4 er et mengdetreningstrinn som skal gjennomføres først når eleven er på førerprøvenivå.