Bil og tilhenger

1. TRINN:

Trafikalt grunnkurs. Trinn 1 anses som dekket gjennom opplæring for erverv av førerkort i klasse B.

2. TRINN:

Veiledningstime: 45 min. I forskrift om trafikkopplæring m.m. § 7-5 defineres veiledningstimen:

§ 7-5. Veiledningstimer og veiledningssamtaler
Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. Læreren skal gi eleven en tilrådning i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt læringsutbytte av opplæringen i neste trinn.

Veiledningstimen skal være av 45 minutters varighet og inneholde både praktisk kjøring og en veiledningssamtale. For klassene M og S gjennomføres en veiledningssamtale som en del av den øvre obligatoriske opplæringen.

3. TRINN:

Veiledningstime: 45 min.

4. TRINN:

Sikkerhetskurs på veg (langkjøring). 3 undervisningstimer.

Kurs i sikring og merking av last. Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger.

Hvilken tilhenger kan du kjøre med – kl B, kl BE eller kode B 96?

Det kom nye «hengerregler» fra 19 januar 2013. Før 19 jan. 2013 gjaldt følgende regler for kjøring med tilhenger dersom du kun har kl B:

KL B hadde da to vilkår for kjøring med tilhenger:
1. Bil + tilhenger kan i sum ha en tillatt totalvekt på max 3500 kg.
2. Tilhengerens tillatte totalvekt kan ikke være større enn bilens egenvekt (inkl fører)

Etter 19.januar 2013 ble det kun ett vilkår som må være oppfylt:
1. Bil + tilhenger kan i sum ha en tillatt totalvekt på 3500 kg.

Ny kode 96

Fra 19. januar 2013 ble det innført en ny kode 96 i kombinasjon med klasse B som gir førerrett med tilhenger.

Det innebærer at den som gjennomfører dagens opplæring til klasse BE (2 veiledningstimer + 2 timer lastsikringskurs) og i tillegg 3 timer sikkerhetskurs på veg (som innføres fra 19.januar), vil få påført kode 96 i førerkortet.

Det gir en førerrett med bil + tilhenger som har en tillatt totalvekt på 4250 kg. For å få denne koden er det ingen førerprøve.

Klasse BE

Førerrett ervervet før 19 jan 2013: BE gir ingen annen begrensning enn det som er angitt i bilens vognkort. Etter 19.januar vil tillatt totalvekt på tilhenger bli begrenset til max 3500 kg for kl BE. For å få klasse BE må en gjennomføre opplæring som for kode 96, men i tillegg må en gjennomføre en praktisk førerprøve hos statens vegvesen for klasse BE.

Annet

Det er fortsatt slik at tilhengere med tillatt totalvekt på 750 kg eller lavere kan en se bort ifra, disse utløser intet krav om Kl BE eller kode 96.

Det vil heller ikke være tilbakevirkende kraft med hensyn til førerrett, slik at førerrett som er ervervet før 19 jan vil ikke bli endret selv om reglene er endret.